tiểu ngạch

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi Campuchia bằng tiểu ngạch

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa tiểu ngạch sang Campuchia

Tiểu ngạch là hình thức vận chuyển hàng hoá giữa các nước có đường biên giới giáp với nhau như: Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Trung Quốc. Thường thì vận chuyển tiểu nghạch sẽ không đi qua cửa khẩu mà là đi qua đường khác bằng xe tải nhưng không phải là vận tải chui hay là …

Read More »

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi Campuchia bằng tiểu ngạch

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa tiểu ngạch sang Campuchia

Tiểu ngạch là hình thức vận chuyển hàng hoá giữa các nước có đường biên giới giáp với nhau như: Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Trung Quốc. Thường thì vận chuyển tiểu nghạch sẽ không đi qua cửa khẩu mà là đi qua đường khác bằng xe tải nhưng không phải là vận tải chui hay là …

Read More »